Regulamin

Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego szustermotocykle.pl, zwanego dalej „Sklepem”, jest firma M. SZUSTER, Salonowa 16, Zgórsko, 26-052 Sitkówka Nowiny, zwana w dalszej części regulaminu „Sprzedawcą”.
 2. Wszystkie uwagi, opinie i zapytania dotyczące działania Sklepu należy kierować drogą elektroniczną na adres: sklep@szustermotocykle.pl
 3. Korzystanie ze Sklepu i składanie zamówień oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Składanie Zamówień

 1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Złożenie zamówienia możliwe jest po dokonaniu rejestracji w Sklepie lub poprzez podanie danych osobowych w formularzu składania zamówienia. Przy rejestracji oraz składaniu zamówienia należy podać prawidłowe dane osobowe, które są niezbędne do realizacji zamówienia.
 2. Składając zamówienie Kupujący dodaje do koszyka wybrane towary, a następnie zatwierdza zamówienie wraz z wyborem formy płatności. Po wykonaniu powyższych czynności w systemie internetowym sklepu pojawi się zamówienie Kupującego. Zarejestrowani użytkownicy mają możliwośc przeglądania swoich zamówień wraz z podglądem statusu realizacji. Jednocześnie sklep wysyła potwierdzenie złożenia zamówienia pocztą elektroniczną. Złożonemu zamówieniu nadawany jest indywidualny numer, którym należy się posługiwać w kontaktach ze Sklepem w sprawie zamówienia.
 3. Zamówienie nie jest wiążące do momentu potwierdzenia przez sklep dostępności zamawianego towaru (z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu). Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane przez sklep pocztą elektroniczną na podany przez Kupującego w formularzu email lub telefonicznie.
 4. Wysyłka zamówienia następuje po skompletowaniu wszystkich artykułów znajdujących się w formularzu zamówienia. W przypadku niemożliwości skompletowania wszystkich pozycji Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną o możliwym terminie realizacji. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w całości z powodu braku towaru lub innych nieprzewidzianych okoliczności klient ma prawo do wycofania/anulowania zamówienia.
 5. Zamówienie realizowane jest na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanych przez klienta danych osobowych, a w szczególności błędnego lub niekompletnego adresu.

Anulowanie lub zmiana zamówienia

 1. Kupujący może zrezygnować z zamówienia lub zmienić je do momentu przyjęcia zamówienia do realizacji. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, a klient zrezygnował z zamówienia przed jego potwierdzeniem lub sklep anulował zamówienie klienta, czy to na jego wniosek czy z innych możliwych powodów, to zwrot należności nastąpi na konto Kupującego, z którego płatność została dokonana.

Ceny towarów

 1. Ceny towarów znajdujące się w ofercie Sklepu są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich (PLN). Do każdej umowy sprzedaży wystawiany jest rachunek lub faktura VAT z dniem, w którym zamówienie zostało skompletowane i przygotowane do wysyłki.
 2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Koszty wysyłki i pakowania doliczane są każdorazowo do całości zamówienia i łącznie stanowią kwotę do zapłaty za zamawiany towar. Koszty te są osobno wyszczególnione na potwierdzeniu zamówienia i rachunku dołączonym do zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie bez uprzedzenia, w tym usuwania lub dodawania towarów, zmian cen, rabatów i promocji.
 4. Zamówienia przyjęte do realizacji wykonywane są po cenie zamówienia złożonego przez Kupującego.
 5. Kupujący ma prawo do negocjacji cen i upustów, w szczególności przy większych zamówieniach. Dla stałych klientów Sklep umożliwia zakup towarów z rabatem, po niższych cenach.
 6. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
  1. Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy: Bank BZ WBK, 20 1090 2040 0000 0001 0904 4180. Kupujący przelewa na podany rachunek bankowy pełną należność obejmującą cenę sprzedaży towaru. Towar wysyłany jest po wpłynięciu pełnej należności na rachunek bankowy. W opisie przelewu musi zostać podany numer zamówienia oraz dane osobowe Kupującego (bez wskazanych informacji zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane).
  2. Przy odbiorze za pobraniem.

Realizacja zamówień

 1. Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia u sprzedawcy oraz czas dostarczenia przesyłki przez kuriera. W przypadku towarów znajdujących się na magazynie sklepu zamówienia realizowane są w ciągu 24 godzin. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy.
 2. Wysyłka zamówionego towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej (dostawa zwykle następnego dnia od dnia wysyłki(. Sprzedawca jednak nie ma wpływu na rzeczywisty czas dostawy i nie może z tego tytułu dawać żadnych gwarancji.

Reklamacje

 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby towar wysyłany do Kupującego był pozbawiony jakichkolwiek wad. W tym celu każdy towar przed zapakowaniem jest szczegółowo sprawdzany. Jeżeli mimo to po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady lub uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu a niemożliwe do ustalenia przy doręczeniu przez kuriera powinien niezwłocznie powiadomić Sklep drogą elektroniczną oraz odesłać towar na adres Sprzedawcy.
 2. Kupujący przy odbiorze towaru powinien sprawdzić czy towar jest zgodny z zamówieniem oraz czy nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu, w szczególności jeżeli są widoczne ślady naruszenia opakowania w czasie transportu. W przypadku gdy towar jest niezgodny z zamówieniem lub uszkodzony, Kupujący powinien odmówić jego przyjęcia ze sporządzeniem protokołu reklamacyjnego, ponieważ przepisy wymagają sporządzenia protokołu dla rozpatrzenia reklamacji Kupującego w zakresie szkód wynikłych w transporcie. Protokół powinien zawierać dokładny opis uszkodzenia lub braków, oznaczenie dostawcy, numer zamówienia i przesyłki dostawcy oraz datę i godzinę doręczenia. Powinien być również podpisany przez doręczyciela. Przyjęcie towaru bez zastrzeżeń od doręczyciela powoduje wygaśnięcie roszczeń za wyjątkiem wad ukrytych.
 3. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym protokołem zwrotu dostępnym pod aresem: http://szustermotocykle.pl/files/ZWROT_TOWARU.xls.
 4. Wszelkie widoczne próby samodzielnego naprawiania poza siecią wyznaczonych placówek serwisowych lub używania/konserwowania niezgodnego z instrukcją powodują, że reklamacja nie będzie mogła zostać przyjęta do rozpatrzenia.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego Sklep niezwłocznie wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy. Jeżeli Sklep nie posiada w magazynie towaru podlegającemu wymianie, Kupujący otrzyma zwrot należności za reklamowany towar w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 6. W przypadku towaru, na który producent lub podmiot wprowadzający produkt na rynek udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować wadliwy towar w Sklepie lub bezpośrednio u gwaranta lub wyznaczonych przez niego placówkach serwisowych.
 7. Wszelkie reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wpłynięcia do Sklepu.

Zwrot towaru

 1. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotu towarów za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.
 2. Kupujący ponosi koszt przesyłki zwracanego towaru. Niemniej jednak, po rozpatrzeniu i uznaniu reklamacji koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego są przez Sklep zwracane.

Odstąpienie od umowy kupna/sprzedaży

 1. Rezygnacji z całości lub części zamówienia można dokonać w przypadku, gdy zamówienie nie zostało jeszcze skompletowane i wysłane. W celu rezygnacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Sklep może odstąpić od realizacji zamówienia na dowolnym jego etapie, do momentu jego zakończenia. Jeżeli kupujący przesłał pieniądze za zamówienie, z którego realizacji Sklep zrezygnował, wówczas przesłane pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego pieniądze przelane.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostawy towaru, a do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres sprzedawcy przed jego upływem. Zwrot ceny sprzedaży nastąpi niezwłocznie wraz ze zwrotem towaru, nie później niż w terminie czternastu dni (w przypadku braku zwrotu towaru Sklep zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu prawidłowego towaru). Zwrot ceny sprzedaży nastąpi za pomocą przelewu na rachunek Kupującego. Zwracany towar nie może być używany, nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania lub uszkodzeń, musi posiadać oryginalne i nienaruszone opakowanie. Towar należy zwrócić razem z otrzymanym paragonem fiskalnym lub fakturą VAT oraz oświadczeniem konsumenta o odstąpieniu od umowy. Koszty dostawy i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

Dane osobowe

 1. Rejestrując się w Sklepie Kupujący wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu, co jest konieczne dla realizacji zamówień.
 2. Kupujący ma wgląd do swoich danych, może je samodzielnie modyfikować i usunąć.
 3. Sklep nie udostępnia w/w danych podmiotom trzecim.

Postanowienia końcowe

 1. Obecność towaru w ofercie Sklepu nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Treść strony internetowej Sklepu, zawarta w nim oferta towarowa i cenowa stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego a nie ofertę w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Użyte w niniejszym Regulaminie słowo oferta należy przyjmować zgodnie z niniejszym ustępem.
 3. Sklep dokłada należytej staranności, aby treść oferty jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Niemniej jednak możliwe są pomyłki w opisach, fotografiach czy konfiguracji. Błędy te nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości należy się skontaktować ze Sklepem.
 4. W razie zauważenia błędów na stronie internetowej lub w ofercie prosimy o przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej Sklepu, aby możliwe było ich usunięcie.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wadliwego funkcjonowania sieci internetowej, awarii, lub problemów spowodowanych oprogramowaniem zainstalowanym na komputerze używanym przez Kupującego.
 6. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2009.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych warunków i zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.szustermotocykle.pl.

Polityka dotycząca cookies

Niniejsza polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do sklepu internetowego szustermotocykle.pl zwanego dalej "sklepem".

Co to są cookies?

Cookies (ciasteczka)  to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwis i zapisywane po stronie użytkownika. Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez sklep soccercity.pl. 

Do czego stosuje się mechanizm cookies w serwisie szustermotocykle.pl?

Pliki "cookies" stosujemy w celu:

Jak zarządzać plikami cookies?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies utrudni korzystanie ze sklepu.

Kontakt

Adres: Zgórsko, Salonowa 25
Poniedziałek - Piątek: 09.00 - 18.00
Sobota: 9.00 - 14.00
NIP: 9591662618
Telefon:

SKLEP +48 730 060 666
SERWIS +48 730 037 666
E-mail: sklep@szustermotocykle.pl

O firmie

Serdecznie witamy! Sklep Internetowy SZUSTERMOTOCYKLE.PL to wyjątkowe miejsce, gdzie każdy sympatyk i entuzjasta sportów motorowych znajdzie wszystko to, ...

Regulamin

Postanowienia Ogólne Właścicielem sklepu internetowego szustermotocykle.pl, zwanego dalej „Sklepem”, jest firma ...

MS racing

Współpraca

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy. Jesteśmy wyłącznym importerem marek: TM RACING...

Ta strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o polityce dotyczącej cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij